اپلیکیشن صلصال

اپلیکیشن جامع مهاجرین افغانستانی

حجم گسترده مهاجرین در استان اصفهان نیازمندی‌ها و مشکلات متعددی دارند که باید شناسایی و راهکارهایی برای حل آن در نظر گرفت. می‌توان گفت شناخت مشکلات این مهاجرین می‌تواند از طریق نخبگان و فعالین اقتصادی و اجتماعی بهتر و مؤثرتر صورت گیرد و شیوه‌های حل این چالش‌ها را نیز بهتر می‌توان پر کرد. در این اپلیکیشن گروه هدف آمار تقریبی 200 هزار نفر از اتباع خارجی و مخصوصاً افغانستانی هستند که دراین محدوده ساکن می‌باشند. برخی از این افراد در شهر ها ساکن هستند و برخی از این افراد با توجه دور بودن از مرکز استان مانند شهرک های صنعتی. اغلب به‌صورت روزمزد و تمام‌ وقت(24) ساعته در این مناطق کار و زندگی می‌کنند. این افراد نیازهای متعددی (پوشاک، کیف، کفش، مواد غذایی، بهداشتی، خریدوفروش موبایل و تعمیر موبایل، خرید شارژ و بسته‌های اینترنتی، خرید سیم‌کارت، و ....) دارند که برخی آن‌ها به دلیل محدودیت‌ها امکان برآورده نمودن آن میسر نیست لذا با ایجاد یک اپلیکیشن می توان برخی از نیازمندی های مهاجرین را به صورت آنلاین حل نماید. هدف اساسی این اپلیکیشن تامین نیازمندی های ضروری مهاجرین به صورت آنلاین است. کاریابی و استخدام، تبلیغات محصول، آموزش رایگان و فروش آنلاین کتاب، کیف و کفش، شارژ تلفن همراه و.... از جمله مهمترین این اهداف می باشد.